Solcellekysten

Ressursside for solceller og solenergi på Sørlandet

Velkommen

For bare 15-20 år siden var Norge et av landene i verden med flest solceller per innbygger. Solcellepanelene forsynte hyttene våre med strøm på øde steder der det ofte ikke fantes så mange andre alternativer for elektrisitetsproduksjon.

Så skjedde det noe. Der ute i verden ble solceller produsert i stadig større antall. Og prisene sank dramatisk. Solkraft ble stadig mer konkuransedyktig med konvensjonelle energikilder og i mange land ble det den billigste formen for energi. Veksten var eksponensiell. Veksten ER eksponensiell. Grensen for hvor solkraft er konkurransedyktig med annen energi – solkanten – beveger seg stadig lenger nordover. Det skjer hvert år, hvert kvartal, hver dag, i hele verden. Vi er vitne til en energirevolusjon ute i verden.

Her hjemme i Norge er det fremdeles svært få som har installert solceller. «Vi har jo ikke noe særlig sol her» hører vi ofte. «All strømmen vår er billig og fornybar fra før» gjentas gjerne – og ikke uten grunn. Betyr det at solkanten aldri vil omfatte Norge? Blir vi liggende i skyggen inn i evigheten?

Vi tror svaret på dette spørsmålet er et klart NEI. Hva er argumentet vårt? Det finnes mange. For det første: solceller er billig og blir stadig billigere. På et eller annet tidspunkt vil det bli konkuransedyktig også med strøm her hjemme. Det er jo gøy å være først med ny teknologi? For det andre så har vi faktisk ganske mye sol, spesielt her på Sørlandet. Det er like mye sol her som i Danmark eller deler av Tyskland der solceller allrede er stort. Og for det tredje: solceller skaper arbeidsplasser lokalt, det genererer verdier lokalt og det skaper økt bevissthet om eget energiforbruk og engasjement rundt fremtidens energibærere. Solceller kan integresres i bygg og være en naturlig del av byggets energiregnskap. Det er slutt på tiden da vi kun var forbukrere av energi – nå skal vi også produsere den selv.

Sørlandskysten kalles ofte for Solkysten – og ikke uten grunn! Ingen landsdel har flere soltimer per år enn Sørlandet. Hva om vi i tillegg til å nyte smeigedagene på sommeren også kunne utnytte denne enorme energiressursen? Hva om Sørlandet ble landsdelen i Norge med mest solenergi produsert per innbygger? Hva om Solkysten blei Solcellekysten?