Solcellekysten

Ressursside for solceller og solenergi på Sørlandet

Velkommen

For bare 15-20 år siden var Norge et av landene i verden med flest solceller per innbygger. Solcellepanelene forsynte hyttene våre med strøm på øde steder der det ofte ikke fantes så mange andre alternativer for elektrisitetsproduksjon.

Så skjedde det noe. Der ute i verden ble solceller produsert i stadig større antall. Og prisene sank dramatisk. Solkraft ble stadig mer konkuransedyktig med konvensjonelle energikilder og i mange land ble det den billigste formen for energi. Veksten var eksponensiell. Veksten ER eksponensiell. Grensen for hvor solkraft er konkurransedyktig med annen energi – solkanten – beveger seg stadig lenger nordover. Det skjer hvert år, hvert kvartal, hver dag, i hele verden. Vi er vitne til en energirevolusjon ute i verden.

2022 har vært preget av en energi- og priskrise uten sidestykke. Strøm er på agendaen som aldri før – vi kan ikke lenger ta billige strømregninger for gitt. I tillegg har vi en pågående klimakrise. Hva kan solceller og egenproduksjon i de tusen hjem bidra med i disse krisene? Kan solceller være en del av løsningen?

Vi tror svaret på dette spørsmålet er et klart og rungende JA! Hva er argumentet vårt? Det finnes mange. For det første: solceller er billig og blir stadig billigere. Til og med med historiske strømpriser har solstrøm blitt konkurransedyktig, og med dagens (september 2022) strømpriser er det åpenbart at prisen på solenergi er mer enn lav nok til at det lønner seg. For det andre så har vi faktisk ganske mye sol, spesielt her på Sør-Østlandet. Det er like mye sol her som i Danmark eller deler av Tyskland der solceller allrede er stort. For det tredje: solceller ødelegger ikke naturen, og heller ikke utsikten til naboene. Solceller kan monteres på bygninger og utgjør et minamalt økologisk avtrykk. Og for det fjerde: solcellepanelene har blitt pene! De er svarte og blanke og gir et tøft og moderne uttrykk på et hustak. Solceller kan integresres i takstein og fasader og være en naturlig del av byggets energiregnskap. Det er slutt på tiden da en bygning kun var en bygning – nå kan hvert enkelt bygg være et lite kraftverk!

Sørlandskysten kalles ofte for Solkysten – og ikke uten grunn! Ingen landsdel har flere soltimer per år enn Sørlandet. Hva om vi i tillegg til å nyte smeigedagene på sommeren også kunne utnytte denne enorme energiressursen? Hva om Sørlandet ble landsdelen i Norge med mest solenergi produsert per innbygger? Hva om Solkysten blei Solcellekysten?