Om Solcellekysten.no

Dette er en ressursside for alle som har installert eller vurderer å installere solceller. Blogging, informasjon, henvisning, tips og triks, diskusjon og alt annet som kan relateres til solcellenes inntog på sørlandshusets sørvendte tak.

Visjon: Sørlandskysten landsdelen i Norge med mest innstallert effekt solenergi per innbygger.

Blogger: Gunstein Skomedal, PhD Fornybar Energi ved Universitetet i Agder. Forsker på termoelektriske materialer (termoelektrisitet.no). Jobber i tillegg ved Elkem Solar i Kristiansand og er med på å produsere verdens billigste og minst karboninsentive Silisium for Solceller (elkemsolar.com). Og har selvfølgelig et solcelleanlegg på taket.