Om Solcellekysten.no

Dette er en ressursside for alle som har installert eller vurderer å installere solceller. Nyheter, informasjon, henvisning, tips og triks, diskusjon og alt annet som kan relateres til solcellenes inntog på sørlandshusets sørvendte tak.

Visjon: Sørlandskysten landsdelen i Norge med mest innstallert effekt solenergi per innbygger.

Siden styres av lokallaget i Norsk Solenergiforening – Sørlandet. Besøk våre facebooksider på facebook.com/solsorlandet/

Hovedforfatter: Gunstein Skomedal, lokallagsleder i Norsk Solenergiforening Sørlandet, PostDoc Fornybar Energi ved Universitetet i Agder, PhD innen termoelektriske materialer (termoelektrisitet.no), tidligere ansatt ved Elkem Teknologi i Kristiansand med ulike anvendelser av silisium for energimaterialer, nå ansatt i Vianode som utvikler materialer for batterianoder. Har selvfølgelig et solcelleanlegg på taket.

Bidragsyter: Åsmund Frantzen Skomedal, PhD innen solenergi fra UiO og Institutt for Energiteknikk (2021), jobber nå som produksjonsplanlegger i Agder Energi. Har et 5.92 kW solcelleanlegg på taket.

Reklame